Подробнее о юридические услуги макеевка

СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ.

Интересное в рубрике "Закон гласит":

--- Майнова відповідальність за шкоду, заподіяну товарами (роботами, послугами) неналежної якості

1. Шкода, заподіяна життю, здоров'ю або майну споживача товарами (роботами, послугами), що містять конструктивні, виробничі, рецептурні або інші недоліки, підлягає відшкодуванню в повному обсязі, якщо законодавством не передбачено більш високої міри відповідальності. 2. Право вимагати відшкодування заподіяної шкоди визнається за кожним потерпілим споживачем незалежно від того, перебував він чи не перебував у договірних відносинах з виробником (виконавцем,продавцем). Таке право зберігається протягом встановленого терміну служби (терміну придатності), а якщо такий не встановлено - протягом 10 років з часу виготовлення товару (прийняття роботи, послуги). 3. Відповідальність перед споживачем за шкоду, зазначену в пункті 1 цієї статті, несе сторона, яка її заподіяла. 4. Виробник (виконавець) несе відповідальність за шкоду, заподіяну життю, здоров'ю або майну споживача у зв'язку з використанням матеріалів, обладнання, приладів, інструментів та інших засобів, необхідних для виробництва товарів (виконання робіт, надання послуг), незалежно від рівня його наукових і технічних знань. 5. Виробник (виконавець, продавець) звільняється від відповідальності, якщо доведе, що шкоду заподіяно з вини самого споживача внаслідок порушення ним встановлених правил використання, зберігання чи транспортування товару (роботи, послуги) або дії непереборної сили. ( Статтю 17 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом N 2949-III ( 2949-14 ) від 10.01.2002 )

Популярные юридические термины:

АВТОНОМНАЯ РЕСПУБЛИКА (Автономная Советская Социалистическая Республика) - в бывшем СССР форма автономии. Представляла собой "государство", входившее в состав союзной республики (РСФСР, Грузии, Азербайджана, Узбекистана). А.р. имела свою конституцию, законы, Верховный Совет, правительство и другие атрибуты, присущие советскому государству, однако в отличие от союзной республики не имела права свободного выхода из состава СССР и соответствующей союзной республики. В РСФСР А.р. с 1991 г. стали провозглашаться "суверенными государствами" и получили название "республик в составе Украины" (согласно Федеративному договору).


Подробнее о юридические услуги макеевка

юридические услуги макеевка

Cамые разумные цены на "юридические услуги макеевка"
TTT; include('pg.php'); ?>