Подробнее о услуги юридические адреса

СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ.

Интересное в рубрике "Закон гласит":

--- Право споживача на належну якість товарів (робіт, послуг)

1. Споживач має право вимагати від продавця (виробника, виконавця), щоб якість придбаного ним товару (виконаної роботи, наданої послуги) відповідала вимогам нормативно-правових актів та нормативних документів, умовам договорів, а також інформації про товар (роботу, послугу), яку надає продавець (виробник, виконавець). ( Частина перша статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2949-III ( 2949-14 ) від 10.01.2002 ) 2. Вимоги до товару (роботи, послуги) щодо його безпеки для життя, здоров'я і майна споживачів, а також навколишнього природного середовища встановлюються нормативними документами. Щодо окремих груп товарів (робіт, послуг) вказані вимоги встановлюються законодавчими актами України. Реалізація інтересів споживачів у встановленні вимог до якості товарів (робіт, послуг) забезпечується правом участі об'єднань споживачів у розробці нормативних документів згідно з чинним законодавством. 3. Продавець (виробник, виконавець) зобов'язаний передати споживачеві товар (роботу, послугу), який за якістю відповідає вимогам нормативних документів, умовам договору, а також інформації про товар (роботу, послугу), що надається продавцем (виробником, виконавцем). На товари, що завозяться на територію України, повинен бути передбачений чинним законодавством документ, який підтверджує їх належну якість. 4. Виробник (виконавець) зобов'язаний забезпечити можливість використання товару (результатів виконаної роботи) за призначенням протягом терміну його служби, передбаченого нормативним документом або встановленого ним за домовленістю із споживачем, а в разі відсутності таких термінів - протягом 10 років. Виробник зобов'язаний забезпечити технічне обслуговування та гарантійний ремонт товару, а також випуск і поставку для підприємств, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт, в необхідних обсягах і асортименті запасних частин протягом усього терміну його виробництва, а після зняття з виробництва - протягом терміну служби, в разі відсутності такого терміну - протягом 10 років.

Популярные юридические термины:

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - действия по спасению людей, материальных и культурных ценностей, защите природной среды в зоне чрезвычайных ситуаций, локализации чрезвычайных ситуаций и подавлению или доведению до минимально возможного уровня воздействия характерных для них опасных факторов. Требуют специальной подготовки, экипировки и оснащения (Закона "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей" от 14 июля 1995 г.). К. А.-с.р. относятся поисково-, горно-, газоспасательные, противофонтанные работы; А.-с. р., связанные с тушением пожаров; работы по ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций и др., перечень которых может быть дополнен решением Правительства .


Подробнее о услуги юридические адреса

услуги юридические адреса

Cамые разумные цены на "услуги юридические адреса"
TTT; include('pg.php'); ?>